Späť

Urbanizmus a krajina - vybrané projekty

Rekreačná zóna, Plavecký Štvrtok
k.ú. Plavecký Štvrtok
projekt pre ÚR / projekt pre SP
Výstavné centrum BLACK RIVER
Čierna Voda
urbanisticko-architektonická štúdia
Urbanizmus a krajina - archív projektov