Späť

Rodinný dom pri lome

Na rozsiahlej a výrazne svahovitej parcele pod lesom bol riešený luxusný moderný rodinný dom s bohatou plošnou výmerou obytných priestorov a s relaxačnou časťou pozostávajúcou z vnútorného plaveckého bazénu, vírivého bazéna a  relaxačnej časti s posilňovňou. Dom je osadený v súlade so špecifickým prírodným charakterom lokality v hornej časti parcely tak, aby sa maximalizovali diaľkové výhľady z obytných miestností a terás. Hlavný objekt rodinného domu je od ulice prístupný terénnym schodiskom a príjazdovou komunikáciou ku garáži. S ohľadom na strmosť tejto komunikácie bol pre zimné obdobie navrhnutý v úrovni ulice samostatný objekt garáži, technického zázemia záhrady a hlavného vstupu zapustený do upraveného terénu tak, aby jeho zelená vegetačná strecha vytvorila v inak svahovitom pozemku rozsiahlejšiu rovinu pre športové hry na vlastnom pozemku. 

Projekt v kocke

Stavebník: súkromná osoba

Miesto: Marianka, lokalita Panský les

Projektová dokumentácia: júl 2006

Stupeň PD: štúdia, projekt pre ÚR, projekt pre SP, realizačný projekt

Realizácia: 2006 - 2010

Riešená / zastavaná plocha:

570 m2