Späť

Rodinný dom 2AD

Zadanie investora spolu s výrazne pozdĺžnym tvarom disponibilného pozemku určili osadenie objektu. Objekt je navrhnutý ako prízemný nepodpivničený a tiež je pozdĺžneho tvaru, osadený paralelne s východnou hranicou pozemku blízko severnej – uličnej – hranice pozemku tak, aby na južnej strane zostala väčšia časť pozemku voľná pre záhradnú úpravu. Hlavný objekt rodinného domu je členený na štyri základné funkčné časti: denná časť, nočná časť, kryté otvorené parkovanie a spoločenská časť. Na severnej hranici pozemku bude vybudovaná brána pre vjazd áut na pozemok a vstup pre peších. Južné a juhozápadné fasády sú riešené veľkými presklenými stenami, ktorými sa interiéry vizuálne, a podľa potreby aj fyzicky, prepájajú s okrasnou záhradou v južnej časti pozemku. Objekt je prestrešený kombináciou pultových a sedlových striech a harmonizuje s existujúcim charakterom zástavby v území.

Projekt v kocke

Stavebník: súkromná osoba

Miesto: Borinka

Projektová dokumentácia: máj 2012

Stupeň PD: architektonická štúdia

Realizácia: nerealizované

Riešená / zastavaná plocha:

2776m2 / 343 m2