Späť

Pracovali u nás

Počas existencie nášho ateliéru u nás pracovali. Prispeli k jeho každodennému chodu, riešili zadania a získavali skúsenosti, ktoré dnes zužitkovávajú. Sú to:

Ing. arch. Martina Bobovská

Ing. arch. Katarína Hviščová

Ing. arch. Patrik Morvay

Ing. arch. Ivan Stankoci 

Ing. arch. Andrea Šníderová

 

Ďakujeme za spoluprácu!