Späť

Rodinný dom Stráže

Zadaním bolo v novej obytnej zóne na Kolibe na voľnej stavebnej parcele navrhnúť rodinný dom moderného charakteru s plochými strechami a s použitím rôznych povrchových materiálov na fasádach. Parcela bola na styku s ulicou ohraničená približne 4 m vysokým existujúcim železobetónovým oporným múrom, ktorým je v celkovo svahovitom území pozemok upravený a zrovnaný do ideálnej roviny. Tento oporný múr mal byť zachovaný ako súčasť celkového návrhu, pričom klient zadal pomerne precízne definovaný lokalitný program s požadovanými výmerami jednotlivých miestností.

Výsledné riešenie tvorí trojpodlažný objekt s jedným podzemným a dvoma nadzemnými podlažiami. Podzemné podlažie objektu je vo výškovej úrovni ulice a tvorí ho veľkopriestorová garáž a miestnosti technologickej výbavy domu. 

Stredné podlažie je cez presklené steny bohato napojené na priľahlú záhradu, ktorú tvorí čiastočne reálny terén a čiastočne zelená vegetačná strecha podzemného podlažia. Na tomto podlaží sa nachádzajú hlavné obytné priestory domu, hlavná spálňa a vnútorný bazén.

Vrchné poschodie tvorí študentský apartmán, pracovňa a hosťovská izba dve rozsiahle terasy. Poloha parcely a osadenie objektu poskytujú z nadzemných podlaží a záhrady nádherné panoramatické výhľady na mesto a okolitú krajinu.

Projekt v kocke

Stavebník: súkromná osoba

Miesto: Bratislava, Koliba

Projektová dokumentácia: júl 2008 / júl 2009

Stupeň PD: architektonická štúdia / projekt pre stavebné povolenie

Realizácia: nerealizované

Riešená / zastavaná plocha:

výmera pozemku 1039 m2, zastavaná plocha pozemku 309 m2, podlahová plocha objektu 596 m2