Späť

Rekreačné chaty Čunovský cíp

Predmetom riešenia architektonickej súťaže bolo navrhnúť rekreačné domy pre celoročné využívanie v pripravovanom športovo-rekreačnom území v dotyku s vodnými plochami. Náš návrh dvoch variantov domov má spoločnú filozofiu osadenia objektov v absolútne priamom kontakte s vodnou plochou vo  forme lagúny spojenej s Dunajom, čo umožňuje  parkovať motorový čln vo vlastnom doku. Jednou z hlavných požiadaviek na architektonické riešenie oboch  navrhovaných objektov bolo v maximálnej možnej miere využiť výhľady, dbať na oslnenie a vytvoriť nielen vnútorné, ale aj vonkajšie obytné priestory tak, aby sa využila atmosféra lokality v prírode (zimné záhrady, terasy, balkóny...).  S ohľadom na prírodný charakter územia sme v návrhu využili materiály a farebnosť, ktoré harmonizujú s okolím.

Projekt v kocke

Stavebník: architektonická súťaž SKA

Miesto: Čunovo

Projektová dokumentácia: august 2011

Stupeň PD: štúdia

Riešená / zastavaná plocha:

230,40 + 233,70 m2