Späť

Golfový areál, Žiarska dolina

Architektonicko-urbanistická štúdia golfovo-rekreačného areálu s 18-jamkovým golfovým ihriskom, objektami na rekreačné ubytovanie, hotelom a športovým areálom. Golfové ihrisko s doplnkovými cvičnými plochami pre krátku hru (chipping, putting) a cvičným odpaliskom (driving range) zaberá podstatnú časť územia. Súčasťou územia je sústava vodných nádrží slúžiacich ako vodné prekážky a zároveň ako retenčné nádrže. Ťažiskom riešeného areálu je objekt klubového domu, ktorý je umiestnený vo východnej časti územia v kontakte s miestnou komunikáciou Žiar-Žiarska dolina a záchytným parkoviskom. Na objekt klubového domu sa priestorovo viažu doplnkové cvičené plochy ako aj odpaliská. V území sú umiestnené stavby pre prechodné rekreačné bývanie – hotel s kapacitou 200 lôžok a pás samostatných apartmánových domov. Medzi klubovým domom a stavbami pre bývanie je umiestnená skupina športových plôch. Štúdia rieši sezónne využitie areálu leto / zima. V zimnom období sa areál môže využívať pre bežecké lyžovanie, korčuľovanie a  prípadne je možné v areáli umiestniť i ďalšie originálne atrakcie (napr. ľadová lezeckú stenu) alebo organizovať podujatia (napr. Festival  ľadovo-snežných sôch). Zimné využitie areálu môže pozitívne ovplyvniť prevádzkovú efektívnosť účelových objektov areálu a jeho ubytovacích a obslužných kapacít.

Projekt v kocke

Stavebník: Diverso s.r.o.

Miesto: katastrálne územie obce Žiar

Projektová dokumentácia: november 2008

Stupeň PD: urbanisticko-architektonická štúdia

Riešená / zastavaná plocha:

66 780 m2