Späť

Rekreačná zóna, Plavecký Štvrtok

Predmetom riešenia tohto zadania je projekt urbanistickej zóny susediacej s areálom golfového ihriska Eurovalley Golf Park Club v katastrálnom území obce Plavecký Štvrtok. Základnou funkčnou náplňou zóny je rekreačné bývanie v súkromných domoch a krátkodobé ubytovanie návštevníkov v garnihoteli a v hoteli so samostatnými depandanciami. Súčasťou zóny sú objekty rekreačných služieb – reštaurácia a relax centrum. Celkový charakter návrhu úzko súvisí s využívaním susediaceho golfového areálu. Dokumentácia bola riešená na úrovni projektu pre územné rozhodnutie a následne projektu pre stavebné povolenie.

Projekt v kocke

Stavebník: Kelia s.r.o.

Miesto: k.ú. Plavecký Štvrtok

Projektová dokumentácia: september 2010

Stupeň PD: projekt pre ÚR / projekt pre SP

Realizácia: v príprave

Riešená / zastavaná plocha:

84 429 m2