Späť

Administratívne priestory Dessewffyho palác

Navrhnuté dve podlažia administratívnych priestorov vznikli ako dostavba dvoch horných poschodí v rámci komplexnej rekonštrukcie historického objektu Desséwffyho paláca. V rámci riešenia projektu interiéru bolo pôvodné dispozičné riešenie upravené do novej podoby v zmysle špecifických požiadaviek konkrétneho užívateľa budúcich priestorov a následne boli riešené všetky súčasti interiéru. V rámci zabezpečenia stavebnej pripravenosti pre inštaláciu interiérov bola súčasťou riešenia projektu koordinácia umiestnenia viditeľných prvkov technickej výbavy objektu (požiarne hlásiče, hydranty, výustky vzduchotechniky a pod.) tak, aby nekolidovali s celkovým riešením interiérov. Výsledkom riešenia  je súbor miestností a terás, ktorých časť slúži pre operatívnu prácu a časť ako reprezentačné priestory vedenia spoločnosti. Celkovo sú všetky priestory riešené vo vysokom priestorovom aj materiálovom štandarde.

Projekt v kocke

Stavebník: Palace Office s.r.o.

Miesto: Bratislava, nám. Ľ. Štúra 2

Projektová dokumentácia: november 2008

Stupeň PD: projekt interiéru

Realizácia: máj 2009

Riešená / zastavaná plocha:

992,85 m2