Späť

Urbanizmus a krajina - archív projektov

Rekreačná zóna, Demänovská dolina

Rekreačná zóna, Plavecký Štvrtok

Rekreačný areál,  Čierna voda

Výstavné centrum, Čierna voda

Obchodné centrum, Čierna voda

Riešenie dopravy a inžinierskych sieti časti obytnej zóny, Krče