Späť

Prečo SINAR

Kladieme dôraz na estetickú stránku veci, ale vieme, že dom či interiér budete nakoniec používať na bývanie či prácu. Preto vytvoríme riešenie, ktoré bude estetické aj praktické zároveň. Aby ste sa mu nemuseli podriaďovať, ale aby Vám každodenne slúžilo k plnej spokojnosti. Aby Vás tešilo nielen dnes, ale aj o niekoľko rokov.

1. Individuálny prístup

Vytvárame kreatívne a inovatívne riešenia. V rámci početných konzultácií s Vami preberieme Vašu predstavu o projekte, čo považujete za najdôležitejšie a jeho širšie súvislosti. Množstvom cielených otázok pripravujeme pôdu pre vytvorenie riešenia, ktoré:

  • splní Vaše individuálne očakávania
  • uspokojí Vás nielen dnes, ale aj výhľadovom časovom horizonte
  • bude funkčné a zároveň estetické
  • bude realizovateľné v rámci stanoveného času a rozpočtu
     

2. Estetické a praktické zároveň

Vzhľadom na rastúce náklady na služby súvisiace s bývaním sa snažíme optimalizovať riešenie nielen z estetického, ale aj rozpočtového hľadiska. Pozeráme sa aj do budúcnosti, preto optimalizujeme nielen realizačný rozpočet, ale aj náklady na budúcu prevádzku zrealizovaného diela. Máme za sebou množstvo zadaní, ktoré sme dotiahli až do realizačnej fázy. Nepredkladáme teda ideové návrhy, ale prakticky realizovateľné projekty a už v procese návrhu myslíme aj na najmenšie funkčné detaily budúceho riešenia. Pracujeme tak, aby slúžilo Vašim potrebám a nemuseli ste mu obetovať svoj komfort. Architektúra, pre nás nie je iba elegantný vonkajší obal, ale tiež funkčne zariaditeľný vnútorný priestor.
 

3. Od návrhu až po realizáciu

Pre našich klientov zabezpečujeme komplexný servis a v súčinnosti s našimi externými partnermi a poradcami vytvárame tím pripravený reagovať na najrôznejšie požiadavky v oblastiach predprojektovej prípravy, projektových prác a inžinierskej činnosti (pozrite si priebeh celého procesu). V priebehu realizácie Vám poskytneme služby technického dozoru, aby bolo všetko urobené tak, ako sme spoločne naplánovali. V prípade Vašej požiadavky Vám pomôžeme aj s výberom interiérových doplnkov a s ďalšími činnosťami po skončení realizácie.
 

4. Kvalitné referencie

Pozrite sa, čo všetko sme už pre našich klientov vytvorili. Viac