Niečo o nás

Ateliér bol pôvodne orientovaný na zákazky z oblasti interiérov, kde sme vyprojektovali množstvo zadaní a veľká väčšina bola za našej účasti aj zrealizovaná. Keďže sa priamo podieľame aj na realizácii projektov, naučili sme sa klásť dôraz na funkčnosť vnútorného priestoru a kvalitu detailu. Tieto skúsenosti v súčasnosti využívame aj na zadaniach z ostatných oblastí projekcie. Máme v portfóliu projekty z oblasti architektúry, interiéru, urbanizmu a tvorby krajiny. Poskytujeme komplexnú službu zahŕňajúcu prípravu, projektovanie a realizáciu najrôznejších stavebných zámerov. Ako jedna z mála spoločností zabezpečujeme komplexnú projekciu golfových areálov.

Na čom práve pracujeme?

rodinný dom 2AD
rodinný dom CEDER